Приоритети на индустрията за 2023-2024

1
Реализиране на конкретни политики за превенция и профилактика на социално значимите заболявания чрез изпълнение на Националния план за борба с рака и приемане на Национален кардиологичен план, включващи информационно-образователни програми за рисковите фактори (нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, ниска физическа активност) с намалявене цел намаляване на тяхното вредно въздействие и повишаване на качеството на живот.

2
Създаване на Национална програма за ранно откриване и прецизно диагностициране на най-разпространенените социално значимите заболявания, целящи да обхванат възможно най-голям процент от целевите групи, с участието на общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови и диагностични методи в съответствие с европейските и световни стандарти.

3
Осигуряване на съвременно лечение чрез незабавни мерки за въвеждане на нови технологии за укрепване на доболничната помощ в отдалечените райони, преструктуриране на болничната помощ и преминаване от клинични пътеки към диагностично свързани групи – приемане на план за действие до края на 2024 г. И реализиране на пилотен проект през 2025 г.

4
Затлъстяването е хронично, прогресиращо заболяване с пандемично разпространение, чието негативно и комплексно влияние трябва да се неутрализира с Национална програма за борба със затлъстяването.

/
Ехо от основен приоритет за 2022 г: Въвеждане на задължително продължаващо медицинско образование чрез приемане на необходимите законодателни промени до средата на 2024 г.

1
Прецизиране и имплементиране на пазарния модел с участието на всички заинтересовани страни със срок за изпълнение - първо тримесечие на 2024.
2
Създаване на нормативна рамка и пътна карта с оценка на въздействието за прехода към пълна либерализация на електроенергийния пазар включително разработване на ефективни механизми за защита на потребителите със срок до 30 юни 2024.
3
Прилагане на Европейските регулации в пълнота и при условията на прозрачност и предвидимост, така че да бъдат създадени предпоставки за нови инвестиции в сектора.
1
Създаване на Консултативен съвет към Министерски съвет, който да включва представители на заинтересованите страни (а не само ресорни министерства) и да обедини усилията на всички организации, работещи активно за постигане на Глобалните цели.
2
Ускоряване на работата по създаване на депозитна система в България и промяна в методиката на изчисляване на такса битови отпадъци на база генериран отпадък.
3
Ускоряване работата по транспониране на Директивата CSRD, с ясен ангажимент за: спазване на минималните предвидени изисквания в нея, на преходните периоди, и създаване на единна входна точка за публикуване на годишните доклади за дейността на дружествата. Спешно стартиране и изпълнение на мерките за подкрепа на бизнеса (с приоритет грантове) по европейските програми и по ПВУ и увеличаване на предвидения за тях ресурс, за да се ускори устойчивия преход.
1
Предприемачество:
Проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с цел да се облекчи режима за инвестиции на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване като се намалят ограниченията по отношение на количествената експозиция и видовете разрешени инвестиционни инструменти и сделки.
2
Образование:
Технологични професионални гимназии във всички областни градове по пример на ПГКПИ Бургас и ТУЕС.
3
Инвестиции:
Закон за насърчаване на инвестициите.

Приоритети на изпълнителната власт

акад. Николай Денков
акад. Николай Денков
министър-председател

Амбицията ми е България да бъде едно от най-добрите места за живеене в Европа.

Сред приоритет за следващата година на правитеството ще бъде справянето с демографската криза на България.

ВИЖ ВИДЕО

Асен Василев
Асен Василев
министър на финансите

Целтите на правителството е България да бъде част от Щенген и Еврозоната до 1 януари 2025.

ВИЖ ВИДЕО

Васил Терзиев
Васил Терзиев
кмет, Столична община

Визията ми за София 2027 (след края на първия мандат) е столицата да стане "градът на големите възможности"

ВИЖ ВИДЕО

Формат

Powers Summit е иновативна платформа за градивен, оперативен диалог, лице в лице между властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор.

“Българският Давос” цели да инвестира колективната интелигентност на страната в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България.

На 7ми ноември 2023 в София Powers Summit ще събере лидерите на всички политически формации и техните екипи, за да търсим решения в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката.Присъствен еднодневен формат среща между властта и бизнеса
Конферентна програма, тематични уъркшопи и активно общуване на лидерско ниво

Галерия

Формат и правила на Powers Summit:

Всяка тема се състои от три типа сесии, а именно 40 минутен дискусионен панел с лидерите на работодателски организации, браншови и индустриални асоциации

1. “Индустрията говори” - 40 минутен дискусионен панел участват само лидерите на браншовите организации в индустрията, които задават общи за индустрията приоритети , които предварително са обсъдени на общи срещи и сведени до 3 на брой

2. “Лидерите от бизнеса говорят”, изявени представители на бизнеса ясно и прагматично поставят проблеми и дефинират решения, както и нужните действия от страна държавата за постигането им.

3. “Чувам ви” е последната във всяка тема сесия, в която политиците един по един на сцената обобщават чутото и дефинират стъпки за неговото постигане. Всеки политик започва своето изказване с думите “Чух ви”!, ако е чул и казва какво точно е чул и как го разбира и какви действия неговата политическа партия би предприела и подкрепила и в какви срокове и при какви условия.Програма на Powers Summit 2023

08:30 - 09:00
Регистрация и време за контакти на кафе
09:00 - 09:30
Влизане в залата и откриване
09:30 - 10:20
Премиерска сесия и официално откриване
09:30 - 09:50
Гледай на запис

Официално откриване

 • Аниела Русева - Генерален директор, Global Webit events
 • Гергана Паси - президент, Дигитална национална коалиция
 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation
09:30 - 09:50
Гледай на запис

Премиерска сесия с министър-председателя

 • акад. Николай Денков - министър-председател, Република България
 • Гергана Паси - президент, Дигитална национална коалиция
 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation
09:30 - 09:50
Гледай на запис

Премиерска сесия с министъра на финансите

 • Асен Василев - министър на финансите, Република България
 • Гергана Паси - президент, Дигитална национална коалиция
 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation
10:20 - 12:05
Гледай на запис Здравеопазване
10:20 - 10:55

Панел "Лечение без превенция е неустойчиво" - Бил Гейтс

Панелисти:

 • д-р Иван Маджаров - председател, Български лекарски съюз
 • Свилена Димитрова - председател, Българска болнична асоциация
 • Деян Денев - директор, Арфарм
 • д-р Гергана Николова - член на УС, НСОПЛБ
 • Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян - Българска лига по Хипертония

Модератор:

 • Константин Вълков - търговски и програмен директор на Дарик радио
10:55 - 11:25

Панел "Борбата със затлъстяването - Мисия възможна?"

Панелисти:

 • Аркади Шарков - Здравен икономист, ЕКИП
 • проф. д-р Виолета Йотова - Ръководител, Kатедрата по педиатрия към Мед. университет - Варна
 • проф. д-р Иво Петров - Медицински Директор и Завеждащ Клиника по Кардиология, Ангиология и Електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
 • проф. д-р Георги Момеков - председател, Българското научно дружество по фармация

Модератор:

 • проф. д-р Милена Георгиева - Институт по молекулярна биология, БАН, председател на STEAM and SPACE Atlantic Cluster
11:25 - 11:55

Парламентарна сесия "Чувам Ви"

 • проф. д-р Костадин Ангелов - народен представител, ГЕРБ-СДС
 • д-р Александър Симидчиев - народен представител, Демократична България
 • Васил Пандов - народен представител, Продължаваме Промяната
 • Йордан Цонев - народен представител, ПП ДПС
 • проф. Георги Йорданов - народен представител, БСП
 • проф. Андрей Чорбанов - народен представител, ПП "Има такъв народ"
11:55 - 12:05

Министерска сесия "Чувам Ви"

 • Проф. д-р Христо Хинков - Mинистър на здравеопазването, Република България
 • Александър Йоловски - Министър на електронното управление, Република България
12:05 - 13:10
Гледай на запис Енергетика
12:05 - 12:40

Панел Браншови организации

Панелисти:

 • Валери Дреников - заместник-председател, Асоциация на търговците на енергия в България
 • доц. д-р инж. Иван Митев - изпълнителен директор, Българска минно-геоложка камара
 • Меглена Русенова - председател, Българска фотоволтаична асоциация
 • инж. Мартин Георгиев - член на СД и Изпълнителен директор, НЕК ЕАД
 • Никола Газдов - председател, АПСТЕ
 • д-р инж. Димитър Белелиев - Председател на УС на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)

Модератор:

 • Кремена Стоянова - Елка.бг
12:40 - 13:05

Парламентарна сесия "Чувам Ви"

 • Делян Добрев - народен представител, ГЕРБ-СДС
 • Радослав Рибарски - народен представител, ПП "Продължаваме Промяната"
 • Владислав Панев - народен представител, ПП "Демократична България"
 • Рамадан Аталай - народен представител, ПП ДПС
 • Таско Ерменков - председател на енергийния съвет на БСП
13:05 - 13:10

Министерска сесия "Чувам Ви"

 • Румен Радев - Министър на енергетиката, Република България
13:10 - 14:10
Обедна почивка
14:10 - 16:00
Гледай на запис Устойчиво развитие
14:10 - 14:45

Панел Работодателски, съсловни и неправителствени организации

Панелисти:

 • д-р Милена Ангелова - главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на SGI Europe и член на ЕИСК
 • Дарина Георгиева - изпълнителен директор, Българска мрежа на глобалния договор на ООН
 • Мария Минчева - зам.-председател, Българска Стопанска Камара (БСК)
 • Бойко Костов - председател, ИДЕС

Модератор:

 • доц. д-р Марина Стефанова - заместник декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
14:45 - 15:15

Модул "Бизнес Лидерите говорят"

 • Камелия Минева - Член на Управителния съвет и Изп. директор, ПроКредит Банк
 • Анелия Иванова - мениджър връзки с обществеността, Филип Морис България
 • Димитър Найденов - мениджър „Корпоративни въпроси“, JTI България
15:15 - 15:45

Парламентарна сесия "Чувам Ви"

 • Томислав Дончев - народен представител, ГЕРБ-СДС
 • Искрен Митев - народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
 • Станислав Атанасов - народен представител, ПП ДПС
 • Гроздан Караджов- народен представител, ПП "Има такъв народ"
15:45 - 16:00

Министерска сесия "Чувам Ви"

 • Кирил Вътев - Министър на земеделието и храните, Република България
 • Юлиян Попов - Министър на околната среда и водите Република България
 • Георги Клисурски - Зам.-министър на финансите, Република България
 • д-р Бойко Таков - Изпълнителен директор, ИАНМСП
16:00 - 17:20
Гледай на запис Предприемачество, образование и инвестиции - Бранд България
16:00 - 16:35

Панел Браншови организации

Панелисти:

 • Добромир Иванов - Изпълнителен директор, BESCO
 • Доброслав Димитров - председател, БАСКОМ
 • Илия Кръстев - председател, AIBEST
 • Евгени Ангелов - председател, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
 • Асен Александров - председател Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Модератор:

 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation
16:35- 17:00

Парламентарна сесия "Чувам Ви"

 • Александър Иванов и Красимир Вълчев - народни представители, ГЕРБ-СДС
 • Георги Ганев - народен представител, ПП "Демократична България"
 • Даниел Лорер - народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
17:00 - 17:20

Министерска сесия "Чувам Ви"

 • Богдан Богданов - Министър на икономиката и индустрията, Република България
 • Галин Цоков - Министър на образованието и науката, Република България
 • Веселина Минчева - Зам.-министър на иновациите и растежа, Република България
 • Мила Ненова - изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
17:20 - 17:45
Официално закриване
17:20 - 17:40
Гледай на запис

Разговор с кмета на София Васил Терзиев

 • Васил Терзиев - Кмет, Столична община
 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation
17:40 - 17:45
Гледай на запис

Официално закриване

 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit.Foundation

* Организаторите си запазват право за промени в програмата

Избрани участници за 2023г

акад. Николай Денков
акад. Николай Денков
министър-председател, Република България
Асен Василев
Асен Василев
министър на финансите, Република България
Александър Йоловски
Александър Йоловски
министър на електронното управление, Република България
Богдан Богданов
Богдан Богданов
министър на икономиката, Република България
Камелия Минева
Камелия Минева
Член на Управителния съвет и Изп. директор, ПроКредит Банк
Проф. д-р Христо Хинков
Проф. д-р Христо Хинков
министър на здравеопазването, Република България
Милена Стойчева
Милена Стойчева
министър на иновациите и растежа, Република България
Васил Терзиев
Васил Терзиев
кмет, Столична община
Румен Радев
Румен Радев
министър на енергетиката, Република България
Юлиян Попов
Юлиян Попов
министър на околната среда и водите, Република България
Кирил Вътев
Кирил Вътев
министър на земеделието и храните, Република България
Д-р Иван Маджаров
Д-р Иван Маджаров
председател, Български Лекарски Съюз
Веселина Минчева
Веселина Минчева
Зам.-министър на иновациите и растежа, Република България
Томислав Дончев
Томислав Дончев
народен представител, ПП ГЕРБ
Делян Добрев
Делян Добрев
народен представител, ПП ГЕРБ
Проф. д-р Костадин Ангелов
Проф. д-р Костадин Ангелов
народен представител, ПП ГЕРБ
доц. д-р инж. Иван Митев
доц. д-р инж. Иван Митев
изпълнителен директор, Българска минно-геоложка камара
д-р Милена Ангелова
д-р Милена Ангелова
главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на SGI Europe и член на ЕИСК
д-р Гергана Николова
д-р Гергана Николова
Член на УС на НСОПЛБ
Димитър Найденов
Димитър Найденов
мениджър „Корпоративни въпроси“, JTI България
Деян Денев
Деян Денев
директор, ARPharM
доц. д-р Марина Стефанова
доц. д-р Марина Стефанова
заместник декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Александър Симидчиев
Александър Симидчиев
народен представител, Коалиция „Демократична България-Обединение“
д-р Бойко Таков
д-р Бойко Таков
Изпълнителен директор, ИАНМСП
Анелия Иванова
Анелия Иванова
мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България
Йордан Цонев
Йордан Цонев
народен представител, ПП ДПС
Даниел Лорер
Даниел Лорер
народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
Явор Божанков
Явор Божанков
народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
Станислав Анастасов
Станислав Анастасов
народен представител, ПП ДПС
Таско Ерменков
Таско Ерменков
председател на енергийния съвет на БСП
Радослав Рибарски
Радослав Рибарски
народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
Васил Пандов
Васил Пандов
народен представител, ПП "Продължаваме промяната"
Гроздан Караджов
Гроздан Караджов
народен представител, ПП "Има такъв народ"
Проф. Андрей Чорбанов
Проф. Андрей Чорбанов
народен представител, ПП "Има такъв народ"
Асен Александров
Асен Александров
председател Сдружение на директорите в средното образование, Република България
Рамадан Аталай
Рамадан Аталай
народен представител, ПП ДПС
Красимир Вълчев
Красимир Вълчев
народен представител, ПП ГЕРБ
Александър Иванов
Александър Иванов
народен представител, ПП ГЕРБ
инж. Мартин Георгиев
инж. Мартин Георгиев
член на СД и Изпълнителен директор, НЕК ЕАД
Евгени Ангелов
Евгени Ангелов
председател, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
д-р Пламен Русев
д-р Пламен Русев
изпълнителен председател, Webit.Foundation
Гергана Паси
Гергана Паси
председател, Дигитална Национална Коалиция
Аниела Русева
Аниела Русева
Генерален директор, Global Webit events
Дарина Георгиева
Дарина Георгиева
изпълнителен директор, Българска мрежа на глобалния договор на ООН
Илия Кръстев
Илия Кръстев
председател, AIBEST
д-р инж. Димитър Белелиев
д-р инж. Димитър Белелиев
председател, Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)
Кремена Стоянова
Кремена Стоянова
Елка.бг
Валери Дреников
Валери Дреников
заместник-председател, Асоциация на търговците на енергия в България
Мила Ненова
Мила Ненова
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Владислав Панев
Владислав Панев
народен представител, „Демократична България“
проф. Георги Йорданов
проф. Георги Йорданов
народен представител, ПП БСП
Бойко Костов
Бойко Костов
председател на ИДЕС
Доброслав Димитров
Доброслав Димитров
председател, БАСКОМ
Добромир Иванов
Добромир Иванов
изпълнителен директоср, BESCO
Георги Ганев
Георги Ганев
народен представител, ПП „Демократична България“
Никола Газдов
Никола Газдов
председател, Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)
Мария Минчева
Мария Минчева
зам.-председател, Българска стопанска камара (БСК)
Свилена Димитрова
Свилена Димитрова
председател, Българска болнична асоциация
Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян
Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян
Българска лига по Хипертония
проф. д-р Виолета Йотова
проф. д-р Виолета Йотова
Ръководител, Kатедрата по педиатрия към Мед. университет - Варна
проф. д-р Иво Петров
проф. д-р Иво Петров
Медицински Директор и Завеждащ Клиника по Кардиология, Ангиология и Електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Проф. д-р Георги Момеков
Проф. д-р Георги Момеков
председател, Българското научно дружество по фармация
Меглена Русенова
Меглена Русенова
председател, Българска фотоволтаична асоциация
Аркади Шарков
Аркади Шарков
здравен икономист от ЕКИП
проф. д-р Милена Георгиева
проф. д-р Милена Георгиева
Институт по молекулярна биология, БАН, председател на STEAM and SPACE Atlantic Cluster
Константин Вълков
Константин Вълков
търговски и програмен директор на Дарик радио

Aудитория

Лекторите и таргет аудиторията на Срещата на върха са:

 • лидерският екип на всички парламентарно представени партии, техните експерти и младежки организации
 • лидери и представители на браншовите организации
 • топ представители и експерти на индустриалния капитал, както и на малките и средни предприятия
 • водещи представители на гражданския сектор и науката
 • водещи журналисти и фигури с медийно/обществено влияние

Партньори
на Powers Summit

Стратегически Медиен партньор
Основни партньори
С подкрепата на
Институционални партньори
Стратегически индустриални партньори
Златни Медийни партньори
Медийни партньори
С подкрепата на
Организатори

СТАНИ ПАРТНЬОР

Powers Summit
е част от


Webit Events

20 in-person global events welcoming over 250,000 attendees from over 192 countries and 100 virtual events hosting over 1,5 million virtual guests!